Čudna praksa z Zapisniki sej Sveta KS Primskovo – prvič

Opozarjamo na, milo rečeno, “čudno” prakso glede zapisnikov sej Sveta Krajevne skupnosti Primskovo. V nadaljevanju je priložen Zapisnik 3. seje Sveta. In sedaj navajamo, kaj je pri tem Zapisniku tako čudnega (bodite pozorni na datume):
– seja je bila 8. 12. 2014 = ponedeljek
–  K 7.točki sklep 3: račun za klimo je bil izstavljen 10. 12. 2014 = sreda in plačan 9. 1. 2015; dokument transakcije ali plačilo zneska – KRAJEVNA SKUPNOST PRIMSKOVO plačala LEDO SERVIS IGNAC VIDMAR S.P. (glej spodaj pdf DOKAZ placilo_KS_Primskovo-LEDO_20150109.pdf)
Zapisnik je bil napisan šele 14. 12. 2014 = nedelja

PDF dokaz: Zapisnik_3_seja_KS_Primskovo_200141208

PDF dokazplacilo_KS_Primskovo-LEDO_20150109