Delovne zmage v KS Primskovo – drugi del

DELOVNE ZMAGE V KRAJEVNI SKUPNOSTI PRIMSKOVO, JEZERSKA CESTA, KRANJ

Za praznik dela se lahko pohvali tudi KS Primskovo (Krajevna skupnost Primskovo) v MO Kranj.
Organizator KS je v lanskem letu uspešno izpeljal beljenje v Domu krajanov Primskovo – drugi del.

Kronologija dogodkov:
– 28. 11. 2016 sklicana seja Sveta preko SMS sporočila za 28. 11. 2016 ob 15 uri
– 28. 11. 2016 napisan in podpisan Zapisnik seje Sveta KS Primskovo s sprejetim sklepom ob 15.35 uri
– 29. 11. 2016 izdana Naročilnica s strani KS Primskovo, z rokom izvedbe november 2016
– 29. 11. 2016 opravljena storitev z navodilom, da je račun potrebno plačati 29. 12. 2016
– 29. 11. 2016 izdan Račun za kvalitetno opravljeno delo in v skladu z naročnikovimi zahtevami v vrednosti 9.732,05 EUR
– 29. 12. 2016 plačan Račun v znesku 9.732,05 EUR

– Ali je bil sklic seje v skladu s Statutom?
– Ali je bila investicja v finančnem načrtu?

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016 NI BIL SPREJET.

               OBSTAJA SUM.

Vse navedene podrobnosti v spodnji PDF prilogi:

20161228_KS_Primskovo_ NUJNO