DNEVNIK

DNEVNIK.SI

Načeloma naj bi Svet krajevne skupnosti dal soglasje k gradnji dveh etaž, kajti smo dovzetni za izboljšave na našem objektu, vendar se moramo pred tem seznaniti s projektom gradnje.

Glede na dejstvo, da Krajevna skupnost Primskovo NI EDINI LASTNIK doma, prosimo, da investitor predloži tudi soglasja vseh ostalih solastnikov.

Prosimo za “Dogovor” od preteklih Svetov KS Primskovo, kjer je bilo sklenjeno, da podaja soglasje k gradnji.

Prosimo za točno obrazložitev načina prestavitve oken in ureditev fasade v pevski sobi.
Kaj na to rečejo uporabniki pevske sobe v Domu in njihove želje?

Vprašanja g. Vidmarju, predsedniku Sveta KS primskovo:
Kaj lahko od dobre volje KS Primskovo k izdaji soglasja, pričakujemo krajani?
Ali je izgradnja dveh nadstropij tudi v dobro naše KS in ali ima od te investicije dobiček samo investitor?

Dne 25.07.2017, je bil objavljen POZIV PROMOTORJEM: KONCERTNA DVORANA PRIMSKOVO Z VEČNAMENSKIM PROSTOROM ZA DOGODKE IN HOSTLOM. Kakšni so rezultati poziva?

Materialni dokaz (glej zgoraj):

Vabilo na 26. sejo
Soglasje za nadgraditev prostorov

P.S.: 4. Poročilo resorjev
– Skrbništvo za Dom krajanov Primskovo (N. N.) in (?. ?.)
KRANJ PRIMSKOVO POSLOVNA SKRIVNOST, PRIPOROČILO 7: Vendar pa je potrebno določiti upravnika.
Kdo je upravnik v Domu krajanov Primskovo? Ignac Vidmar?

Preberi še povezave:
13.06.2018, KRANJ PRIMSKOVO POSLOVNA SKRIVNOST
16.04.2018, ODMEVI ARHIV
05.03.2018, ODMEVI
06.02.2018, MESTNA OBČINA KRANJ IN KRAJEVNA SKUPNOST PRIMSKOVO
06.09.2017, V KS PRIMSKOVO SE BO ZAČELO INVESTIRATI V DOM KRAJANOV
03.07.2017, KS PRIMSKOVO V MO KRANJ s čez 5100 prebivalci
07.06.2017, VZDRŽEVANJE DOMA KRAJANOV PRIMSKOVO, Jezerska cesta 41, 4000 KRANJ