Domneva glede ŠIRINE CESTE je potrjena

Dokazano je, da je območje ceste (poti) mimo kapelice v KS Primskovo MO Kranj, široko 13 metrov.

Kaj storiti?

Dokazano je, da je območje ceste (poti) mimo kapelice v KS Primskovo MO Kranj, široko 13 metrov.

DOKAZ: glej naslednje materiale

http://www.kranj.si/KRANJ_SI,,mestna_obcina,statut.htm