FINANČNE KRŠITVE v letu 2016 in 2017

FINANČNE KRŠITVE V KRAJEVNI SKUPNOSTI PRIMSKOVO, ZA ZELENE POVRŠINE, OTROŠKO IGRIŠČE KS PRIMSKOVO – KOKRŠKI LOG, V LETU 2016 IN 2017
Naj spomnimo, v prispevku na naši spletni strani z dne 13. 4. 2017 KS PRIMSKOVO NIMA SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 so priložene obrazložitve finančnega načrta.
V letu 2016 je bilo namenjenih v ta namen 2.000,00 EUR.
V letu 2017 pa je namenjenih v ta namen 1.000,00 EUR.

Brez vsakršnega sklepa in/ali obrazložitve je predsednik prerazporedil 2.000,00 EUR na sledeči način:

 – 23. 6. 2016 prerazporedil 150,00 EUR
 – 15. 12. 2016 prerazporedil 1.344,00 EUR
 – 15. 12. 2016 prerazporedil 116,00 EUR
 – 15. 12. 2016 prerazporedil 340,00 EUR
 – 15. 12. 2016 prerazporedil 50,00 EUR

Obrazložitev NAMENA: prerazporeditev zaradi napačno planiranih sredstev v letu 2016.
Žalostno, da je bilo in še vedno je, otroško igrišče v KOKRŠKEM LOGU v letu 2016 in 2017 neurejeno in nepokošeno.

Naj spomnimo še na prispevek 22.05.2017 o pra.

P.S.: podatki so bili pridobljeni preko  informacijskega pooblaščenca , ker se predsednik Sveta KS Primskovo Ignac Vidmar izmika pisnim odgovorom.

pdf DOKAZ: KS_Primskovo_Napacno_planiranje_2016_2017

#JANEZ BEŠTER, #GIS.IOBCINA.SI, #KR, #KRANJ, #KRANJ BAZEN, #KRANJČANKA, #KRANJ NOVICE, #KRANJSKE NOVICE, #KRANJ SLOVENIJA, #PODCRTO.SI, #POLICIJA KRANJ, #ŠKANDAL24, #TOŽILSTVO KRANJ, #ZADRUŽNI DOM PRIMSKOVO, #informacijski pooblaščenec, #https://www.ip-rs.si, #visitkranj, #http://visitkranj.com