GORENJSKI GLAS, KR POVEJ

GORENJSKI GLAS, KR POVEJ, DA IMA LAŽ KRATKE NOGE IN DOLG NOS

V prispeveku z naslovom Sumljiv PRORAČUN za leto 2018, objavljen 24. 10. 2017, je zapisano sledeče:
(navaja se dobesedni prepis “OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA KS PRIMSKOVO ZA LETO 2018”, z dne 30.08.2017)

500218   ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI
Sredstva so planirana za nakup drobnega inventarja in materiala za tekoče vzdrževanje zelenic v Kokrškem logu ter za izvajalca oziroma skrbnika zelenic ter nakup dodatne opreme. V LETU 2017 nismo imeli planiranih sredstev, v letu 2018 pa smo planirali ta sredstva, ker je potrebno zelenice redno vzdrževati.

     KAKŠNO SPRENEVEDANJE in ZAVAJANJE!!!     

V LETU 2017 JE BILO NAMENJENIH IN PLANIRANIH ZA KOKRŠKI LOG 1.000 EUR.
Ignac Vidmar pa trdi, da v letu 2017 ni bilo za vzdrževanje zelenic v ta namen namenjenih nič sredstev.

Dokazi, sredstva so bila namenjena, zato preberi še že objavljene dokaze:

13.04.2017 KS PRIMSKOVO NIMA SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 

09.06.2017 FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017

16.10.2017 FINANČNE KRŠITVE V LETU 2016 IN 2017

Ignac Vidmar zavestno zavaja.

#E OBČINA KRANJ, #GIS.IOBCINA.SI, #GORENJSKI GLAS, #GOVORI.SE, #IGNAC VIDMAR, #KRANJ KAJ DOGAJA, #KRANJ MO, #KRANJ NOVICE, #KRANJČANKA ČASOPIS, #KRANJSKE NOVICE, #KRANJ.SI, #MO KRANJ, #MO MESTNA OBČINA KRANJ, #NAJDI.SI NOVICE, #NOVICE.NAJDI.SI, #OBČINA KRANJ NOVICE, #krpovej.si, #POLICIJA, #PREBERITE.SI