KS Primskovo nima sprejetega finančnega načrta za leto 2016

To pomeni, da je poslovanje KS Primskovo na tem področju nezakonito in za to stanje je odgovoren predsednik Sveta KS Primskovo, to je IGNAC VIDMAR.

Pozdravljeni!
Med drugim bodite, spoštovane krajanke in krajani, pri pregledu uradnih podatkov pozorni še na :
ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA ZA LETO 2015:
Sredstva so planirana za nakup dodatnega inventarja in materiala za vzdrževanje zelenic in otroškega igrišča v Kokrškem logu, ter izvajalca oz. skrbnika zelenic, ter nakupa dodatne opreme.
UGOTOVITEV: otroško igrišče je bilo urejeno in sredstva porabljena.

PDF dokazi:

Financni_nacrt_za_2015

Proracun_MOK_2015_01

ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA KS PRIMSKOVO ZA LETO 2016
Teh sredstev v letu 2015 ni bilo planiranih, vendar so objekti potrebni rednega vzdrževanja. Sredstva so planirana za nakup materiala in vzdrževanje zelenic (koši za smeti) in posodobitev otroškega igrišča v Kokrškem logu, da bo le-to varno za uporabnike (fotografije v spodnji foto galeriji).UGOTOVITEV: igrišče ni bilo urejeno celo leto 2016, predsednik Sveta KS pa je za to investicijo namenil 2.000,oo EUR. Doslej ni bilo pojasnjeno, kako so se ta sredstva uporabila, ker se za igrišče očitno niso.

PDF dokazi:

Financni_nacrt_za_2016

Proracun_MOK_2016_01

 

Nadzorni odbor MO Kranj je ugotovil, da za leto 2016 ni bil sprejet finančni načrt, ki je dejansko osnova za pridobivanje in porabo sredstev, katera se nahajajo v prilogi.
Za nesprejetje finančnega načrta za leto 2016 je odgovoren predsednik Sveta KS Primskovo g. Ignac Vidmar, ki načrta ni predložil v potrditev in odločanje Svetu KS Primskovo.

PDF dokazi:

Financni_nacrt_za_2017

Proracun_MOK_2017_01