KS PRIMSKOVO V MO KRANJ s čez 5.100 prebivalci

KS Primskovo v MO KRANJ s čez 5.100 prebivalci

     IN

vzdrževanje DOMA KRAJANOV PRIMSKOVO, Jezerska cesta 41, 4000 Kranj

Ali ima trenutno/i  SKRBNIŠTVO – SKRBNIK – UPRAVNIK KS Primskovo  registrirano dejavnost upravljanja?

1. Ali ima Skrbnik – Upravnik zavarovano odgovornost za dejavnost upravljanja?
2. Ali ima stavba Doma krajanov Primskovo, Jezerska cesta 41, podpisano pogodbo o medsebojnih razmerjih sklenjeno med vsemi lastniki doma?
3. Kdo bo odgovarjal, v kolikor pride v  Domu krajanov Primskovo do nesreče oz. škode ( ali upravnik – skrbnik in posledično predsednik sveta KS g. Vidmar, ali krajani KS Primskovo)?
4. Kdo odgovarja za pravilnost postopkov (tajnica, katera je plačana s strani KS Primskovo in izdaja Naročilnice in predsednik sveta KS Primskovo)?
5. Ali se lahko dobi na vpogled elaborat varstva pri delu?
6. Ali imajo vsi izvajalci naročeni s strani KS Primskovo pravilno registrirano dejavnost?
7. Ali imam skrbnik – upravnik v Domu krajanov razdelilnik stroškov in ali je javno dostopen?
8. Ali so med lastniki Doma krajanov (10) tudi neplačniki in kdo jih terja?
9. Ali za zamujena plačila tajništvo zaračuna zamudne obresti?
10. Kdo ukrepa, če se pojavi sum oziroma znaki kaznivega dejanja?

In še enkrat. V kolikor, kar izmed navedenega ni v skladu z zakonodajo, kdo je odgovoren in kdo plača kazen?
Pa ja ne vsi krajani, ali pa mogoče predsedniK sveta g.Ignac Vidmar, ki opravlja funkcijo predsednika že drugi mandat.Mogoče se pa vse pomete in pometa pod preprogo.PS :
Preveč smeti pod preprogo ? – Lahko si razlagate sami . . . !!