STIKI, 14. 4. 2017 (neobjavljeni prispevek)

Objavljamo prispevek člana Sveta KS Primskovo, kateri ni bil objavljen v krajevnem glasilu KS Primskovo STIKI, čeprav je bil pravočasno poslan članici Sveta KS Primskovo, odgovorni za glasilo STIKI, ter v vednost odgovorni urednici in urednici priloge Gorenjskega glasa.


Krajankam in krajanom KS Primskovo

KS Primskovo za leto 2016 ni sprejela finančnega načrta

Nadzorni odbor Mestne občine Kranj, je v Poročilu za leto 2016 objavil, da je v KS Primskovo izvedel izredni nadzor nad izvajanji del in poslovanju KS Primskovo za sredstva, ki so bila financirana iz proračuna MO Kranj.

Izredni nadzor nad delom KS je bil izveden na osnovi razgovora s predsednikom Sveta KS in njegovim namestnikom, niso se pa pregledovali dokumenti in način, kako se dokumenti odobravajo pred izplačilom.

Med navedbami o delu Sveta KS je navedeno, da na krajevno primeren način Svet KS Primskovo obvešča krajane o svojem delu in drugih zadevah, pomembnih za krajevno skupnost. Moji prispevki so očitno cenzurirani, ker se objavijo z zamikom, ko niso več aktualni ali pa se jim doda mnenje predsednika Sveta KS. To je bilo izvedeno na spletni strani KS dne 15.02.2017 (Matevž Ribnikar –“Zahteva za objavo prikaza nasprotnih dejstev”). Zahteva je bila takoj prestavljena v Arhiv novic. Ko sem podal novo “Zahtevo za objavo odgovora na prispevek predsednika”, spet ni objavljena.

Nadzorni odbor MO Kranj je tudi ugotovil, da za leto 2016 ni bil sprejet finančni načrt, ki je dejansko osnova za pridobivanje in porabo sredstev. Ni pojasnjeno, zakaj načrt ni bil sprejet. Navedeno pa je, da je zaradi specifičnih razmer oteženo delovanje Sveta KS, ni pa navedeno katere so te specifične razmere. Če je specifika to, da nenehno opozarjam na pomanjkljivo evidenco in način trošenja davkoplačevalskega denarja, naj bi odbor naročil, da se s takšnim načinom dela preneha, potem bi tudi specifika odpadla.

Za nesprejetje finančnega načrta je odgovoren predsednik Sveta KS lgnac Vidmar, ki načrta ni predložil v potrditev Svetu KS.

Če ni finančnega načrta, se odloča po željah, ki niso nujno utemeljene. Takšno stanje je nezakonito. Niso problem izdatki na osnovi mesečnih obveznosti in s predpisom urejenih stroškov kot so elektrika, voda in prispevki, ampak drugi izdatki, ki se plačujejo posameznikom, recimo 9.732,05 EUR za beljenje. Po dostopnih podatkih je imela KS v letu …


Celoten prispevek STIKI, 14. 4. 2017 je dosegljiv v PDF obliki

KS Primskovo NIMA sprejetega finančnega načrta za 2016