UGODNOSTI V KS PRIMSKOVO

 V KRAJEVNI SKUPNOSTI PRIMSKOVO MO KRANJ sklep za izposojo stolov.

Bliža se čas domačih jesenskih zabav in piknikov.
Glej Zapisnik 17. seje Sveta KS Primskovo.

Ali so vse krajanke in krajani Krajevne skupnosti Primskovo, Jezerska cesta 41, 4000 KRANJ, upravičeni do enakih pogojev, vključno z društvi, registriranimi v KS?

Po dostopnih podatkih, niso.
Predsednik Sveta KS Primskovo, g. Ignac Vidmar, najame veliko dvorano DOMA KRAJANOV PRIMSKOVO za 100,oo EUR.
Krajan g. J. S. za iste prostore in enake pogoje plača 300,oo EUR.
KAKŠNA JE RAZLIKA med krajanoma KS?  
Zastavlja se javno vprašanje, ali je šlo za zlorabo položaja? Mogoče gre za korupcijo?
Zastavlja se tudi finančno vprašanje, zakaj je bilo v januarju 2016 plačanih za 1.288,36 EUR drugih plačil – zakritih? Nastali so v decembru 2015, torej v času najema dvorane g. Ignaca Vidmarja.

P:S.:

za osvežitev spomina, decembra 2015 je bil Referendum in volišča so bila prestavljena iz velike dvorane v prizidek doma. Zakaj že, so bila prestavljena volišča v prizidek doma?
GLEJ slikovne PRILOGE in pdf DOKAZ!

 


pdf DOKAZplačila KS Primskovo mesec dni po opravljeni storitvi januar 2016


#DNEVNIK,#ERAR,#GORENJSKI GLAS,#KPK,#KPK KRANJ,#KRANJSKI GLAS, #KRANJ NADMORSKA VIŠINA,#KRANJSKE NOVICE, #POLICIJA, #STATUT MESTNE OBČINE KRANJ, #SUPERVIZOR