URADNE EVIDENCE RAZKRIVAJO, DA JE BILO BOGATO JULIJSKO HONORARNO NAKAZILO ZAKRITO

KOMU VSE DRUGA BOGATA PLAČILA V ZNESKU 1.055,oo EUR, katera je PLAČALA KS Primskovo MO Kranj, ponovno v mesecu JULIJU 2017?

Zakaj ni plačano transparentno?
Kdo in pred kom skriva odlive (davkoplačevalskega denarja) iz TRR KS PRIMSKOVO v MO KRANJ?
“Mogoče v zasebne žepe . . . ?”
“Mogoče pranje denarja . . . ?”
Kdo odgovarja za pravilnost postopkov?

Kdo pripravi in podpiše NAROČILNICO S PROTIKORUPCIJSKIM DOLOČILOM?

 Svetniki in predsednik sveta SO PLAČANI iz proračunskegadavkoplačevalskega denarja.  

pdf DOKAZKS_Primskovo_Erar_DRUGA_PLACILA_1055_EUR

http://www.kranj.si/KRANJ_SI,,mestna_obcina,statut.htm