VZDRŽEVANJE DOMA KRAJANOV PRIMSKOVO, Jezerska cesta 41, 4000 KRANJ?

VZDRŽEVANJE DOMA KRAJANOV PRIMSKOVO, Jezerska cesta 41, 4000 KRANJ?

– DOM KRAJANOV PRIMSKOVO IMA KATASTRSKI VPIS

– DOMu KRAJANOV PRIMSKOVO MANJKA SPORAZUM O ETAŽNI LASTNINI

– DOM KRAJANOV PRIMSKOVO IMA katastrski vpis, iz katerega vidimo :
– lego objekta
– velikost objekta
– dele stavbe
– lastnike (10)

– DOMu KRAJANOV PRIMSKOVO MANJKA SPORAZUM o etažni lastnini, kateri uredi lastništvo na konkretnih delih stavbe in se nato vpiše v zemljiško knjigo.

Zakaj Dom krajanov Primskovo nima Sporazuma o etažni lastnini?
  Kaj to pomeni?
To pomeni, da je bilo dne 22. maja 2017 ( je in bo do sklenitve sporazuma) na dvorano Doma krajanov Primskovo v MO Kranj vpisanih deset (10) solastnikov!!!

Kaj in kako pa je na ostalih delih doma?

 Podatki o stavbi in njenih delih v celoti so zapisani v dokumentu  Redni izpis iz  zemljiške knjige  (izdajatelj  Vrhovno sodišče Republike Slovenije

pdf dokazKS_Primskovo_dom_krajanov_kataster